coverllkLiefde, Licht of Kracht

(een kort stukje uit het nieuwe boek…)

Voordat je in deze wereld als mens geboren werd, bestond je als een ongeziene ziel. De ongeziene ziel kon zichzelf in beleving brengen door af te dalen in de materie. Om die reden ontstond er in deze ziel een driedeling. Twee delen bleven in de ongeziene zielswereld en één deel zorgde voor het kunnen beleven in een stoffelijk lichaam. De drie delen bleven verbonden, al bevond zich één deel in een stoffelijke wereld.

In de ziel zijn deze drie delen volkomen gelijk. De een is niet beter of groter dan de ander, niet fijner of gunstiger. Wel anders! Ze zijn volkomen gelijkwaardig en toch volkomen anders in hun werking. Het een-derde deel dat afdaalt naar de stof heet de zielsstuwing. Een zielstuwing is een constant voedende stroming die je je hele leven blijft voortstuwen. Met je zielsstuwing herken je direct het diepste deel in jezelf, mét het bijbehorende bewustzijn dat zich dan steeds meer kan laten zien! Dit geeft steun in het besef wie je werkelijk bent.

Over deze drie delen gaat dit nieuwe boekje. Het gaat over hun specifieke bedoeling in je leven. Het gaat over de geweldige, verrassende mogelijkheden die deze drie delen je te bieden hebben. De CD helpt je om te bepalen welke van de drie je hebt gekozen toen je ging beginnen aan je leven van nu. Dit in herkenning hebben is fantastisch. Je kunt zonder aarzeling leven vanuit je ziel. Luister, lees en beleef hoe je ziel je ondersteunt op aarde in Liefde, Licht of Kracht. De inhoud van dit boekje is bijeengebracht door mensen, die de ziel een warm hart toedragen

Als je weet wat de drie stuwingen vertegenwoordigen kun je ze gemakkelijk herkennen en er je voordeel mee doen. De drie zielsstuwingen zijn Liefde, Licht en Kracht. Je bent één van de drie! Je bént al Liefde, óf Licht óf Kracht in de zielsstuwing die je hier op aarde draagt! Besef dat je dat deel al bent! In je eigen stuwing voel je je bruisend! In je eigen stuwing ben je op je best. We noemen Liefde, Licht en Kracht vaak in één adem. En beseffen daarbij te weinig in hun specifieke ondersteuning. We kennen allemaal de stereotiepen van Liefde Licht en Kracht, en maar zelden hun bijzonderheden in hun werking.

Liefde

Liefde kan iets omvatten, waardoor het opgaat in een nieuw geheel. Er ontstaat eenheid. Liefde heeft het vermogen om te verschijnen en lost dan weer op, laat zichzelf weer ver-schijnen en lost wederom op. Zonder ritme, onvoorspelbaar en niet overdraagbaar. Opeens is er Liefde. Geen aanloop, wel acute spreiding.

Licht

Om licht ergens op te kunnen laten schijnen heeft het Licht afstand nodig. Daar en hier worden door deze afstand uit elkaar gehaald. Dankzij separatie kan de eigenheid ontdekt worden. Licht ontblindt. Dankzij het afstand kunnen overbruggen krijgt Licht inzichten. Inzichten geven een overzicht dat ingezet kan worden om iets te doorzien.

Kracht

De zielsstuwing Kracht is grensverleggend. Wanneer dit verleggen van een grens plaatsvindt, maakt iemand een volgende stap. Kracht kent maar één weg: die van de voortgang. Kracht doet alles wat in beweging komt groeien en ontwikkelen.

Het leven verstrekt en versterkt ontwikkeling.

Dat is stuwing. Er valt zoveel boeiends te vertellen over deze drie stuwingen. Je bent hier om je eigen zielsstuwing neer te zetten. Die eigen zielsstuwing zorgt er ook voor dat je op zoek gaat naar de overige twee delen. Relaties ontstaan om samen naar 2/3 te groeien. Als je te vaak meedoet of meemoet in een andere stuwing dan die van jezelf, raak je verzwakt. In de stof is het pijnlijk als je jezelf niet bent! De aanvaarding van je eigen zielsstuwing is niet zo moeilijk. Het is immers de bron van je bestaan. En wonder boven wonder: het is mogelijk om verbinding te ontvangen met je overige delen in je eigen zielsbewustzijn! Op die momenten krijg je alle delen in gelijkheid beschikbaar. Op die momenten draag je completering in je. Het beseffen van eenheid, gelijkheid en het bewandelen van de juiste weg opent je ook voor jezelf.

Jij en ik bestaan

in ons diepste niveau uit ziel.
Een ziel is een wonderlijk fenomeen,
omdat het bewustzijn bevat.

Om dit te kunnen beleven
heeft de ziel
je een zielsstuwing meegegeven.

 

Een ander boek dat je kan ondersteunen is:

De ziel

Dit ‘ontvangen’ boek gaat puur over de energieën en waar ze voor staan.
Het heet “ziel, afstemming en bedoeling”.
Dit boek opent je wezen!

Het beschrijft alle energieën die de aarde ons wezen ter beschikking stelt.
Het beschrijft alle energieën die er in een mens werkzaam zijn.
Het beschrijft ook de kosmische energieën en hun werking.

Lang geleden ontving ik de teksten voor dit boek. Het op volgorde leggen van de teksten werd mijn opleiding in energie. Het kostte me vijf jaar! Zoveel teksten met ieder een diepe inhoud…

Het is een ‘voelboek’ met woorden geworden.
Lees een regel met je innerlijke voelen en er wordt ‘innerlijk weten’ in je wakker.
Steeds meer weten wordt er wakker naarmate dit hierdoor in je groeit.
Het is een ‘groeiboek’ met woorden.
De teksten in dit boek zijn beschermd tegen mentaal lezen!
Lees het met je ziel in je lichaam…
en de teksten blijven groeien.
Je perspectief wordt steeds groter en wijder. Als vanzelf…

Bij lees verder vind je het eerste hoofdstuk.
Hierbij is Moeder Aarde aan het woord.
Heel toepasselijk voor deze tijd….

Lees verder