homepageplaatjenieuw

Menselijk bewustzijn start vanuit de gebruiker.

Bewustzijn is wonderlijk …

Mocht je informatie tegenkomen op deze site die je kunt gebruiken,

kopieer het en toets het aan jouw waarheid.

Mogelijk heb ik informatie die je nog niet hebt.

 

Kijk ook even helemaal onderaan bij de boekenpagina om te zien wat er nu gratis te verkrijgen is.

 

 

Een kort voorproefje:

De architect, de uitvoerder, de bouwvakker en het huis.

De term God gebruik ik allang niet meer, omdat dit woord onnoemelijk veel betekenissen heeft al naar gelang de uitspreker en de toehoorder ervan. Er is geen eenheid te bereiken met het woord God. God heeft nog steeds bij velen een symbolische tegenstander en alles wat negatief is, hoort daar z’n beetje bij. De een vindt dat ook het negatieve bij het goddelijke hoort, een ander vindt dat nu juist niet. Ondertussen véchten we gewoon door voor vrede en ons gelijk.

Ik noem de niet in woorden uit te drukken, moeiteloze, onbevangen gelijkheid simpelweg het Alom. Het Alom is woordeloos. Het is beleefbaar tijdens ‘het niet beleven volgens menselijke maatstaven’. Kortom alles wat de menselijke geest weet voort te brengen is het niet. Onder de menselijke geest versta ik alles wat je kunt denken, bedenken en alles wat je in gedachten beleeft, alles wat je kunt waarnemen met je zintuigen plus alle emoties en gevoelens van allerlei kleuring en pluimage. Verder horen er ook alle energetische verschillen en overeenkomsten bij. Dat is het dus allemaal niet. Toch is het Alom voor iedereen beleefbaar. Je hebt het alleen niet in de gaten dat je het Alom beleeft. Het Alom bevindt zich namelijk in het onbewuste deel in jou. Niet onderbewust, daar zit de programmatie, de aangeleerde kennis, de opgedane vaardigheden en de creativiteit van het menselijke.
NEE: ONBEWUST. Iedere keer dat je moeiteloos, onbevangen gelijkheid beleeft die niet in woorden is uit te drukken, is dat zo vanzelfsprekend dat je er niet eens bij stil staat. En dan beleef je het Alom.
Het start allemaal vanuit gelijkheid. Gelijkheid is de beleving dat je gelijk bent aan al het andere. Je ziet wel dat mensen en dingen anders zijn, maar tegelijk beleef je dat alles ook hetzelfde is. Je beleeft dat de gelijkheid het glansrijk wint.

Het Alom

Het Alom bestaat zonder dat er menselijke geest voor nodig is. Het Alom laat zich wel beleven, maar gewoonlijk ben je je daar niet bewust van. Het Alom is er immers zonder geest. De menselijke geest is wél in staat om zich bewust te worden van het Alom. Dat is geweldig! Eenmaal bewust het Alom beleefd hebbende… kun je je er niet meer niet bewust van zijn. Eenmaal is scheepsrecht! En het verandert alles.

Wie of wat

Vanuit het Alom bestaat de mens uit lichaam, ziel en Alom. Het Alom is de architect, de ziel is de bouwvakker en het lichaam is het huis. Vanuit de menselijke visie kennen we lichaam, geest en ziel, waarbij de geest zich voedt met verschillen en overeenkomsten om zich bewust te worden van zichzelf. Door al die verschillen beleeft de menselijke geest haast continu ongelijkheid. En bij overeenkomsten voel je verwantschap. Dit is geen Alom-gelijkheid, want die is overal, altijd in alles. Dat is wie je bent.
Voor de mens is wát je bent belangrijk. Je naam en wat je dóet, daar gaat het om. Daarin zit jouw betekenis voor de wereld. Zelfs in onze spirituele zoektocht zijn we een watje die een wietje wil worden. Je zoekt naar wie je bent, terwijl je al bent wat je zoekt.
Dit komt allemaal door je geest. Je geest ziet de wereld als een bron van diversiteit. We beleven hierdoor ongelijkheid veel gemakkelijker dan gelijkheid. Ongelijkheid valt immers overal waar te nemen. We weten toch dat we allemaal verschillen van elkaar. Dat is overduidelijk waar te nemen. Een tafel is iets anders dan een mens. Wie en wat verschilt van elkaar. Betekenisgeving is werkelijk de provider van ongelijkheid. En hup… je beleeft ook ongelijkheid.

De architect en de bouwvakker

Wat je in je geest hebt opgebouwd vormt ongelijkheid met een ander mens. Wie je bent heeft een menselijke bouwtekening. Het Alom is de architect van de diversiteit, die de bouwtekening heeft gemaakt. Er is één bouwtekening voor de mensheid. Gelijkheid. De ziel is de bouwvakker, die de zielsbedoeling wil neerzetten. Tussen de architect en de bouwvakker zit de uitvoerder. De uitvoerder (het Vanzelf) zorgt ervoor dat de bouwtekening van de architect van diversiteit in gelijkheid aanwezig blijft. De uitvoerder stuurt de bouwvakker aan.
Als mens zijn we eigenlijk allemaal een bouwvakker, die in een eigen huis woont. En we laten ons bij een kapotte muur in vol vertrouwen repareren door de slager.

Heling

Vaak start de behoefte aan heling bij het hebben van lichamelijke klachten. Maar ook bij doorstane emoties, psychische, sociale, spirituele en energetische elementen kan er een wens tot heling ontstaan. Zoals we weten is er op vele fronten heling mogelijk. Het verlangen naar heling komt voort uit de beleving dat er iets mis is, dat er onbalans is. De medische wetenschap is ook in staat om deze onbalans te bewijzen. Heling wordt ons vervolgens op vele fronten en op vele manieren aangereikt. Onbalans lijkt op ongelijkheid met jouw originele bouwplan.
In het Alom is er alleen gelijkheid, geen ongelijkheid en dus ook geen onbalans. In het beleven van gelijkheid heelt het lichaam. Gelijkheid is niet het midden tussen twee uitersten. Gelijkheid in jezelf zorgt ervoor dat je geen ongelijkheid beleeft.

De ziel

We zijn allemaal bezield. Dat de zielsbedoeling vertroebeld kan worden bestaat nog niet sterk in onze optiek, omdat we over het algemeen vinden dat de ziel onaangetast blijft. Een ziel kan dus niet vertroebeld zijn, vinden we. En dit vinden we, omdat we nog niet in staat zijn om de zaak vanuit het Alom te bekijken. Vanuit het Alom kan de ziel wel degelijk last hebben van het niet kunnen uitvoeren van de zielsbedoeling. Overtuigingen en gevoelens (lees: je geestelijke vermogen) kunnen je hierbij flink in de weg staan. Ken je dit soort uitspraken nog? Leer eerst maar een vak, studeer, haal een graad en stop met pingelen op de piano, je zult later toch geld moeten verdienen. Oude overtuigingen die zich nog steeds laten gelden. Dat is pas zielig.

Oud en nieuw

Onbevangen kunnen zien, luisteren en voelen zonder er betekenis aan te geven. Je doet dit vanzelf als je een klein kind bent. Als opgroeiend kind hoor je vele keren: hou je in, doe normaal en gedraag je. Als volwassene doe je dit en huppel je uitsluitend op het sportveld. Niet zomaar om niets in een winkelstraat. Er bestaan overtuigingen, maatstaven, regels en fatsoen. Overtuigingen kunnen ervoor zorgen dat de zielsbedoeling onvoldoende aan bod komt. Je geest kan je dus in de weg zitten in de bewustwording van wie je bent. En tegelijkertijd is het ook de geest die bewust kan blijven in wie we werkelijk zijn.
De ziel weet dat al, want de ziel kent de bedoeling. In het Alom beleef je vanzelf ziel en geest op hetzelfde moment. De ziel weet wie we werkelijk zijn: een Alommetje.
Zodra je één keertje bewust beleefd hebt dat je een Alommetje bent, zie je de wereld al anders. Steeds meer vanaf de kant van het Alom. Het vormt vanzelf een nieuwe manier van zien. Je beleeft zelf steeds vaker gelijkheid in alles in en om je heen. Moeiteloos. Het lijkt zelfs ‘besmettelijk’. Moeiteloze onbevangen gelijkheid. Moeiteloos kennen we. Onbevangen wordt al een tikkie lastiger en gelijkheid beleven is over het algemeen nog het grootste struikelblok.

Helderheid

Wat nu als je naar de wereld kijkt vanuit het Alom? Wat nu als je voorrang geeft aan de bouwvakker boven de ongelijkheid in je? Zodat je bewust bent wanneer de uitvoerder vanzelf de bouwvakker informeert om iets in het huis aan te passen, zodat het weer klopt met de architect. Zoals de uitvoerder dit ook doet bij een snotneus en een gekneusde enkel. Waarbij we als mens beleven dat het lichaam zichzelf kan helen. Iets om over na te denken? Dacht het niet. Nadenken activeert de geest.
Is dit een ‘nieuwe’ manier van genezen? Nee. We zijn allemaal wel eens ziek geweest en weer beter geworden. Genezen is het Alom beleven. De uitvoerder heeft het bouwplan en de bouwvakker past het huis aan volgens de bedoeling. De symptomen tonen die delen van het lichaam waar de ‘verbouwing’ plaatsvindt. Je keert juist daar terug naar het Alom. Of je geneest of niet. Je hoeft het Alom niet meer te worden, dat bén je al.
Ben jij Al om?

De architect,                  de uitvoerder,               de bouwvakker             en het huis.
Het Alom                        het Vanzelf                     de ziel                               en het lichaam.

 

Monique Hagemeijer
In samenwerking met Karin Mathijssen.
Met ‘Alom-ogen’ zie je de gelijkheid in alles.

Monique Hagemeijer – de Kreijenbeek 74 – 5553 BM in Valkenswaard – tel.nr 040 843 48 33